Ochotnicza straż pożarna w Wiślicy

 

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy zaczyna się w momencie zakończenia pierwszowojennej zawieruchy. Polska odzyskuje upragnioną niepodległość, a mężczyźni powracający z wojennych frontów, chcąc zrzeszyć się w jakimkolwiek projekcie, zakładają drużynę strażacką. Jest to pierwsza taka drużyna zorganizowana na ziemi wiślickiej po okresie zaborów i niewoli.

Zniszczony kościół w Wiślicy 1915 r. fot. Tadeusz Szydłowski

Zniszczony kościół w Wiślicy 1915 r. fot. Tadeusz Szydłowski

 

Inicjatorem projektu jest Zygmunt Turski, pierwszym prezesem zostaje Boniecki (imię jest nieznane). Drużyna prężnie się rozwija pomagając miejscowej ludności w różnego rodzaju klęskach, podtopieniach i gasząc pożary, które jak się okazuje w historii często Wiślicę niszczyły. Od 1926 r. stanowisko prezesaobejmuje Jan Walasek. Założyciel wiślickiej drużyny i wieloletni członek Zygmunt Turski w 1930 r. umiera. Również w tymże roku następuje uroczyste poświęcenie pierwszego sztandaru wiślickiej OSP, który przetrwał drugowojenną pożogę schowany we wnęce parapetu.

pierwszy sztandar OSP Wiślica fot. Adek Wieczorek

Pierwszy sztandar OSP Wiślica fot. Adek Wieczorek

 

W 1937 r. powstaje żeńska drużyna strażacka o nazwie Samarytanki, a funkcję komendanta powierza się Zofii Turskiej. Po wybuchu II wojny światowej wiślicka straż zawiesza swoją działalność. Przerwa w funkcjonowaniu drużyny trwa aż do końca działań wojennych w roku 1945. W lutym 1945 r. prezesem zostaje Wincenty Rydlewski, a naczelnikiem Romuald Stoczkiewicz. Po wyborach w kwietniu 1946 roku funkcję prezesa obejmuje Edward Nowakowski, naczelnikiem nadal pozostaje Romuald Stoczkiewicz. W marcu 1948 r. na prezesa wybrano Władysława Madeja. W tym samym roku powołana zostaje do życia sekcja piłki nożnej pod nazwą Gród Wiślica, opiekunem drużyny zostaje Romuald Stoczkiewicz. Również w tym samym roku jednogłośnie zostaje zawiązana orkiestra strażacka, która odtąd będzie uświetniać różnego rodzaju uroczystości i brać będzie udział w wielu przeglądach i konkursach strażackich orkiestr. Opiekunem orkiestry zostaje zasłużony dla Wiślicy człowiek, Adam Wiek, który instrumenty dla orkiestry przez czas okupacji niemieckiej ukrywa w kościele w Gorysławicach.

Adam Wiek. Fotografia z prywatnego archiwum rodziny Wieków z Wiślicy

Adam Wiek. Fotografia z prywatnego archiwum rodziny Wieków z Wiślicy

 

Instrumenty te znalazł w Lesie Chocholskim po tym jak porzuciła je rozbrajająca się w tym lesie Armia Kraków. W latach pięćdziesiątych opiekunami orkiestry strażackiej są Stanisław Marzec i Kazimierz Bobowski. Wiślicka straż od początku swojej działalności bierze udział w różnego rodzaju zawodach i uroczystościach kościelnych. W 1957 r. założono dla straży pierwszy telefon i postanowiono udzielić wszelkiej pomocy przy nowo budowanym Domu Kultury. W roku 1959 prezesem zostaje Marian Romański, natomiast naczelnikiem Kazimierz Bobowski.

Nowo wybudowany Dom Strażaka w 1965 r. Zdjęcie z kroniki O.S.P. Wiślica

Nowo wybudowany Dom Strażaka w 1965 r. Zdjęcie z kroniki O.S.P. Wiślica

 

W 1962 r. dla wiślickiej jednostki rozpoczęta zostaje budowa nowej remizy, a komendantem zostaje Julian Kopciara, który pozostaje na stanowisku do 1973r., kiedy to zostaje Komendantem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych. W 1965 r. prezesem zostaje Antoni Wołczyński i następuje uroczyste otwarcie nowej siedziby OSP Wiślica.
W roku 1968 jednostka uroczyście obchodzi 50-lecie swojego istnienia oraz otrzymuje nowy sztandar.

Drugi sztandar OSP. Wiślica fot. Adek Wieczorek

Drugi sztandar OSP. Wiślica fot. Adek Wieczorek

 

W 1969 r. odbywa się turniej miast między Wiślicą a Nowym Korczynem w którym zwycięstwo odnosi jednostka wiślicka. W dniu 17.05.1970 r. orkiestra bierze udział w Wojewódzkich Dniach Strażaka w Busku Zdroju, a na zawodach powiatowych drużyna zajmuje pierwsze miejsce. Od 1973 r. stanowisko prezesa piastuje Stanisław Szot, wice prezesem zostaje Henryk Koziara. W roku 1974 strażacy biorą udział w ceremonii nawiedzenia obrazu jasnogórskiego, a dzwonnica w tym czasie przechodzi remont i konserwację fryzu kamiennego z czasów Jana Długosza. W 1977 roku przebudowie i rozbudowie poddany zostaje Dom Strażaka, przez co uzyskuje się nowe dodatkowe pomieszczenia. W maju 1978 r. zorganizowane zostają pokazowe ćwiczenia strażackie w rynku i na ul. Okopowej.

Ćwiczenia pokazowe w 1978r. Zdjęcie z kroniki OSP Wiślica

Ćwiczenia pokazowe w 1978r. Zdjęcie z kroniki OSP Wiślica

 

Wiśliccy strażacy obecni są również przy uroczystości 600-lecia Pani Jasnogórskiej 5.10.1983 r., a w 1988 r. wiślicka jednostka świętuje swoje 70-lecie działalności. Rok 1989 zaznacza się przede wszystkim jako rok wielkich przemian w Polsce i na świecie. Odchodzi długoletni kapelmistrz orkiestry, chórmistrz i organista wślickiej Kolegiaty Adam Wiek. Od lutego 1991 r. prezesem OSP Wiślica zostaje Bronisław Dębski , a strażacy biorą udział w uroczystości odsłonięcia w rynku wiślickim pomnika ku czci ofiar drugiej wojny światowej na ziemi wiślickiej. W XXI wiek wiślicka jednostka wchodzi nowymi wyzwaniami, ale też i nowymi nadziejami. Jak co roku, na walnym zebraniu sprawozdawczym zostają przyjęci nowi członkowie i członkinie, orkiestra bierze udział w kolejnych konkursach, przeglądach i uroczystościach a mieszkańcy Wiślicy darzą druhów wielkim szacunkiem. Od roku 2005 do dziś stanowisko prezesa piastuje Andrzej Piasecki. W 2008 roku wiślicka jednostka obchodzi 90-lecie swojej działalności otrzymując przy tym nowy sztandar.

 

Trzeci sztandar OSP Wiślica fot. Adek Wieczorek

Trzeci sztandar OSP Wiślica fot. Adek Wieczorek

 

Ceremonia ma bardzo podniosły charakter, bo już za 10 lat jednostka będzie świętować 100 lat swojego istnienia, co zbiegnie się z 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości i odzyskaniem przez Wiślicę, po prawie 150 latach, upragnionych praw miejskich. Przez kolejne 9 lat w wiślickiej OSP dużo się dzieje. Pozyskuje m.in. lekki wóz bojowy, nowe fundusze na prowadzenie swojej działalności, nowych członków i członkinie. Orkiestra prężnie się rozwija i wszystko wskazuje na to, że wiślicka straż pożarna wstąpi w następne 100-lecie jeszcze bardziej umotywowana i doceniona. Rok 2018 przynosi kolejne zmiany w wiślickiej jednostce. Po 13 latach z funkcji prezesa rezygnuje Andrzej Piasecki, a jego miejsce zajmuje druh Józef Siwy. Wiślicka jednostka tym samym wchodzi w drugie stulecie swojej działalności, zapewne równie barwne i ciekawe co pierwsze…

Adek Wieczorek