Wiślica kiedyś i dziś cz. II

Prezentujemy Wam kolejne zdjęcia z Wiślicy, w których pokazujemy jak wyglądało nasze miasto w przeszłości i dziś (2017r.). Zobaczcie i przekażcie swoje opinie na Facebook’u.

Pierwsze i drugie zdjęcie pochodzi z wojskowego archiwum austriackiego z jesieni roku 1915. Pokazują one skutki ostrzału artylerii austriackiej na pozycje rosyjskie. Zniszczenia objęły całą wschodnią część miasta.

Na tych zdjęciach widać zburzone, nie istniejące dziś wejście do kościoła od strony „Domu Długosza” nigdy już nie odbudowane.

Rynek w Wiślicy tuż po wojnie, prawdopodobnie 1946 r.

Rok 1915. Obraz zniszczeń po I wojnie światowej. Zdjęcie wykonane przez Tadeusza Szydłowskiego

Zdjęcie z prac archeologicznych prowadzonych w latach od 1958 do 1965 r. przy odkopywaniu ruin kościoła św. Mikołaja